ΚΟΝΣΕΡΤΙΝΕΣ - ΑΓΚΑΘΩΤΑ

 

Αγκαθωτό σύρμα γαλβανιζέ περίφραξης μονόκλωνο & δίκλωνο.
Διαστάσεις:
Ρολλό 100m(Μήκος) 1,5mm(Πάχος)
Ρολλό 100m(Μήκος) 2,0mm(Πάχος) 

 

 

Αγκαθωτό σύρμα πλαστικοποιημένο με PVC & γαλβανισμνένο περίφραξης δίκλωνο.
Διαστάσεις:
Ρολλό 100m(Μήκος) 2,1mm(Πάχος) 

 

 

Κονσερτίνα Ασφαλείας γαλβανιζέ.
Διαστάσεις:
Ρολλό 30cm(Διάμετρος) 12m(Ανάπτυξη) 

 

 

 

Κονσερτίνα Ασφαλείας γαλβανιζέ.
Ρολλό 45cm(Διάμετρος) 10m(Ανάπτυξη) 

 

 

 

Κονσερτίνα Ασφαλείας γαλβανιζέ.
Ρολλό 70cm(Διάμετρος) 10m(Ανάπτυξη) 

 

 

 

Κονσερτίνα Ασφαλείας γαλβανιζέ.
Ρολλό 90cm(Διάμετρος) 10m(Ανάπτυξη) 

 

 

 

Κονσερτίνα Ασφαλείας γαλβανιζέ βαμμένη με χρώμα RAL επιλογής σας.
Ρολλό 30cm(Διάμετρος) 12m(Ανάπτυξη)
Ρολλό 45cm(Διάμετρος) 10m(Ανάπτυξη)
Ρολλό 70cm(Διάμετρος) 10m(Ανάπτυξη)
Ρολλό 90cm(Διάμετρος) 10m(Ανάπτυξη)