ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Στην εταιρεία Περιφράξεις Πορτοκαλάκης κατασκευάζουμε και εμπορευόμαστε τα ακόλουθα προϊόντα:

  • Ορθοστάτες
  • Πλέγματα
  • Συρματοπλέγματα
  • Κονσερτίνες - Αγκαθωτά
  • Εξαρτήματα
  • Πόρτες
  • Ειδικά Προϊόντα
  • Πρώτες Ύλες

 

Δείτε αναλυτικές περιγραφές και φωτογραφίες για όλα στις σελίδες που ακολουθούν.