ΠΛΕΓΜΑΤΑ

ΚΟΥΝΕΛΟΣΥΡΜΑ Γαλβανισμένο πλέγμα κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών και άλλων χρήσεων, με βρόχους τετραγωνικού σχήματος 1X1cm (ηλεκτροσυγκολλητό)
Διαστάσεις:
Ρολλό 1,0m(Ύψος) x25m(Mήκος) 1,5mm (Πάχος)

 

 

ΚΟΥΝΕΛΟΣΥΡΜΑ Γαλβανισμένο πλέγμα κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών και άλλων χρήσεων, με βρόχους ορθωγωνικού σχήματος 1X2cm (ηλεκτροσυγκολλητό)
Διαστάσεις:
Ρολλό 0,8m(Ύψος) x 25m(Mήκος) 1,5/1,8mm(Πάχος)
Ρολλό 1,0m(Ύψος) x 25m(Mήκος) 1,5/1,8mm(Πάχος)
Ρολλό 1,2m(Ύψος) x 25m(Mήκος) 1,5/1,8mm(Πάχος)
Ρολλό 1,5m(Ύψος) x 25m(Mήκος) 1,5/1,8mm(Πάχος)

 

ΚΟΥΝΕΛΟΣΥΡΜΑ Γαλβανισμένο πλέγμα κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών και άλλων χρήσεων, με βρόχους ορθωγωνικού σχήματος 2.5X5cm (ηλεκτροσυγκολλητό)
Διαστάσεις:
Ρολλό 1,5m(Ύψος) x 25m(Mήκος) 2,0mm(Πάχος)

 

 

Γαλβανισμένο πλέγμα περιφράξεων, με βρόχους τετραγωνικού σχήματος 5Χ5cm (ηλεκτροσυγκολλητό)
Διαστάσεις:
Ρολλό 1,0m(Ύψος) x 25m(Mήκος) 1,8mm(Πάχος)
Ρολλό 1,2m(Ύψος) x 25m(Mήκος) 1,8mm(Πάχος)
Ρολλό 1,5m(Ύψος) x 25m(Mήκος) 1,8mm(Πάχος) 

 

Πλαστικοποημένο & Γαλβανισμένο πλέγμα περιφράξεων, με βρόχους 5Χ5cm τετραγωνικού σχήματος(ηλεκτροσυγκολλητό), κατάλληλο για παραθαλάσσιες περιοχές.
Διαστάσεις:
Ρολλό 1,0m(Ύψος) x 25m(Mήκος) 2,5mm(Πάχος)
Ρολλό 1,2m(Ύψος) x 25m(Mήκος) 2,5mm(Πάχος)
Ρολλό 1,5m(Ύψος) x 25m(Mήκος) 2,5mm(Πάχος) 

 

Γαλβανισμένο πλέγμα περιφράξεων, με βρόχους ορθωγωνικού σχήματος 6Χ10cm (ηλεκτροσυγκολλητό)
Διαστάσεις:
Ρολλό 1,0m(Ύψος) x 20m(Mήκος) 2,7/3,0mm(Πάχος)
Ρολλό 1,2m(Ύψος) x 20m(Mήκος) 2,7/3,0mm(Πάχος)
Ρολλό 1,5m(Ύψος) x 20m(Mήκος) 2,7/3,0mm(Πάχος)
Ρολλό 1,8m(Ύψος) x 20m(Mήκος) 2,7/3,0mm(Πάχος) 

 

ΠΛΕΓΜΑ σε ΦΥΛΛΟ Γαλβανισμένο, Βαρέων περιφράξεων, με βρόχους ορθωγωνικού σχήματος 5X5cm (ηλεκτροσυγκολλητό)
Διαστάσεις:
2m(Ύψος) x 1m Μήκος 3,0mm(Πάχος) 

 

 

ΠΛΕΓΜΑ σε ΦΥΛΛΟ Γαλβανισμένο, Βαρέων περιφράξεων, με βρόχους ορθωγωνικού σχήματος 5X10cm (ηλεκτροσυγκολλητό)
Διαστάσεις:
1,5m(Ύψος) x 5m(Μήκος) 3,3mm(Πάχος)
2,0m(Ύψος) x 5m(Μήκος) 3,3mm(Πάχος) 

 

 

ΠΛΕΓΜΑ σε ΦΥΛΛΟ Γαλβανισμένο, Βαρέων περιφράξεων, με βρόχους τετραγωνικού σχήματος 10X10cm (ηλεκτροσυγκολλητό)
Διαστάσεις:
1,2m(Ύψος) x 5m(Μήκος) 3,3mm(Πάχος)
1,5m(Ύψος) x 5m(Μήκος) 3,3mm(Πάχος)
2,0m(Ύψος) x 5m(Μήκος) 3,3mm(Πάχος)

 

 

Πάνελ DELUXE (ΙΤΑΛΙΚΟ) Πλαστικοποημένο & Γαλβανισμένο, Βαρέων περιφράξεων, με βρόχους ορθωγωνικού σχήματος 5X20cm (ηλεκτροσυγκολλητό) κατάλληλο για παραθαλάσσιες περιοχές.
Διαστάσεις:
1,09m(Ύψος) x 2m(Μήκος) 5,2mm(Πάχος)
1,29m(Ύψος) x 2m(Μήκος) 5,2mm(Πάχος)
1,49m(Ύψος) x 2m(Μήκος) 5,2mm(Πάχος)
1,93m(Ύψος) x 2m(Μήκος) 5,2mm(Πάχος) 

 

 

Πάνελ ELITE Γαλβανισμένο, Βαρέων περιφράξεων, με βρόχους ορθωγωνικού σχήματος 6X13cm (ηλεκτροσυγκολλητό).
Διαστάσεις:
0,93m(Ύψος) x 2m(Μήκος)
1,19m(Ύψος) x 2m(Μήκος)
1,46m(Ύψος) x 2m(Μήκος)