ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σύνδεσμος γαλβανιζέ Βάσεως για στήριξη σωλήνων.
Διαστάσεις:
Φ 30mm(Διατομή)
Φ 42mm(Διατομή)
Φ 48mm(Διατομή)
Φ 60mm(Διατομή)
Φ 75mm(Διατομή) 

 

Σύνδεσμος γαλβανιζέ τύπου "Τ" για σύνδεση σωλήνων.
Διαστάσεις:
Φ 30mm(Διατομή)
Φ 42mm(Διατομή)
Φ 48mm(Διατομή)
Φ 60mm(Διατομή)
Φ 75mm(Διατομή) 

 

 

Σύνδεσμος γαλβανιζέ τύπου "λ" για σύνδεση σωλήνων.
Διαστάσεις:
Φ 30mm(Διατομή)
Φ 42mm(Διατομή)
Φ 48mm(Διατομή)
Φ 60mm(Διατομή)
Φ 75mm(Διατομή) 

 

 

Σύνδεσμος γαλβανιζέ Γωνία για πολλαπλή σύνδεση σωλήνων.
Διαστάσεις:
Φ 30mm(Διατομή)
Φ 42mm(Διατομή)
Φ 48mm(Διατομή)
Φ 60mm(Διατομή)
Φ 75mm(Διατομή) 

 

Σύνδεσμος γαλβανιζέ Σταυρός για σύνδεση σωλήνων.
Διαστάσεις:
Φ 30mm(Διατομή)
Φ 42mm(Διατομή)
Φ 48mm(Διατομή)
Φ 60mm(Διατομή)
Φ 75mm(Διατομή) 

 

Σύνδεσμος γαλβανιζέ τύπου "Η" για παράλληλη σύνδεση σωλήνων.
Διαστάσεις:
Φ 30mm(Διατομή)
Φ 42mm(Διατομή)
Φ 48mm(Διατομή)
Φ 60mm(Διατομή)
Φ 75mm(Διατομή) 

 

Σύνδεσμος γαλβανιζέ Μεντεσές για παράλληλη σύνδεση σωλήνων για δυνατότητα κίνησης των τελευταίων.
Διαστάσεις:
Φ 30mm(Διατομή)
Φ 42mm(Διατομή)
Φ 48mm(Διατομή)
Φ 60mm(Διατομή)
Φ 75mm(Διατομή)

 

Βίδες και παξιμάδια για συνδέσεις σωληνών και διάφορων άλλων χρήσεων.