ΠΟΡΤΕΣ

 

Πόρτα από σωλήνα γαλβανιζέ και πλέγμα 5X10 3,3mm γαλβανιζέ
1m πλάτους και ύψος επιλογής σας. 

 

 

 

Πόρτα από γωνία βαμμένη και πλέγμα 5X10 3,3mm γαλβανιζέ
1m πλάτους και ύψος επιλογής σας. 

 

 

 

Πόρτα από σωλήνα γαλβανιζέ και πλέγμα 5X10
3,3mm γαλβανιζέ πλάτος και ύψος επιλογής σας.