ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η επιχείρηση Πορτοκαλάκης Ο.Ε. διακρίνεται μέσα από ένα ευρύ φάσμα συνεργατών όπως:

  • Κατασκευαστικές Εταιρίες
  • Τεχνικές Εταιρίες
  • Κοινοπραξίες
  • Δήμους
  • Κοινότητες
  • Ιδιωτικό Χώρο